Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Stonoha páskovaná

Tato scénka vám představí stonožku, která žije zejména v středomořské oblasti.

Život v období permu

Tato 3D scénka vám představí flóru a faunu z poslední periody paleozoika.

Panda velká

Seznamte se s medvědem, který se stal symbolem pro ochranu zvířat.

Porovnání jedlých a jedovatých hub

Některé houby jsou jedovaté a mohou být smrtelné pro člověka, zatímco jiné jsou jedlé a často používané při vaření.

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých vodách.

Ďas mořský

Tato bizarně vypadající ryba využívá jako návnadu bioluminiscence - vyzařování viditelného světla. Animace nám vysvětlí jak to funguje.

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358-299 miliony lety).

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk jedince a trvají až po vznik pohlavních buněk příští generace.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Delfín skákavý

Delfíni jsou mořští savci, které k orientaci používají zvukové signály.

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní druh buněčného dělení

Added to your cart.