Vodopád

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Zeměpis

Klíčová slova

vodopád, řeka, Khone, Salto Ángel, zůstatek, terén tvarování, koryto, úlomek, Skála, Mekong, Kongo, příroda, geomorfologie, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Známé dílo navržené Frankem Lloydem Wrightem je mistrovským kouskem moderní organické architektury.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Národní symboly a památky

Pomocí animace poznáme národní symboly a památky po celém světě.

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Fjord

Fjord je dlouhý a úzký mořský záliv, který vzniká v hornatých oblastech v blízkostí moří a oceánů prohloubením údolí řek vlivem tlaku postupujících ledovců.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Krasová oblast (střední)

V krasových oblastech se vytvářejí krasové formy mezi které patří doliny, krápníky.

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Vodní mlýn

Mechanické konstrukce využívající vodní proud již byly používány pro různé účely i ve středověku.

Added to your cart.