Vnímání chuti

Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Biologie

Klíčová slova

vnímání chuti, smyslový orgán, vnímání, ízlelőszerv, jazyk, ízérző központ, ízlelőszemölcs, TASE Bud, umami, sladký, hořký, kyselý, Slaný, nyál, alapíz, impuls, podnět, receptor, lidský, Nervová soustava, centrální nervový systém, biologie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Nos a mechanismus čichu

Při stimulování pachu čichové receptory vytvářejí elektrické signály.

Co by se mělo objevovat na našem talíři?

Tato animace vám pomůže osvojit si základní poznatky související se zdravým stravováním.

Korekce zraku

Spojné a rozptylné čočky se používají pro korekci krátkozrakosti a dalekozrakosti.

Mechanismus vidění

Zakřivení oční čočky se změní, když se podíváme na vzdálený nebo blízký objekt, s cílem zajistit ostrý obraz.

Oko

Oko je jedním z našich nejdůležitějších smyslových orgánů. Když je stimulováno světlem, jeho receptory vyrábí elektrické impulzy.

Přední střevo

Při polykání putuje potrava z ústní dutiny do žaludku, který je poslední částí předního střeva.

Smyslové orgány

Orgány, které detekují signály prostředí nebo těla a přenášejí je do mozku jako nervové impulsy.

Tvorba zvuku

Při tvorbe zvuku vzduch proudící z plic rozkmitá hlasivky.

Ústní dutina, hltan a jícen

Orgány tvořící první úsek trávicího traktu.

Vrstvy kůže, kožní vjemy

Kůže je měkký vnější obal našeho těla, který se skládá ze tří vrstev: pokožky, škáry a podkožního vaziva.

Zánět středního ucha

Tato animace Vám předvede možné následky a léčbu zánětu středního ucha.

Smysl pro rovnováhu

Pozice hlavy a pohyb je snímán pomocí vnitřního ucha.

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Added to your cart.