Ucho, mechanismus slyšení

Ucho, mechanismus slyšení

Uši mění vibrace vzduchu na elektrické signály, které jsou pak zpracovány v mozku.

Biologie

Klíčová slova

sluch, ucho, sluchový orgán, smyslový orgán, vnímání, tonotopie, střední ucho, vnitřní ucho, kochleární nerv, sluchová dráha, sluchová kůra, Sluchové kůstky, Hlemýžď, Cortiho orgán, zvukovod, Eustachova trubice, ušní bubínek, kladivo, kovadlina, třmen, Reissnerova membrána, podnět, impuls, půlkruhový kanál, lidský, biologie

Související doplňky

Otázky

 • Který mozkový nerv nazýváme i sluchově rovnovážným nervem?
 • Kde se nacházejí sluchové kůstky?
 • Které zvuky se pohlcují v spodní části hlemýždě?
 • V jakém rozmezí frekvence dokáže zdravé lidské ucho vnímat zvuk?
 • Pravda nebo lež? Signál se vytváří vlivem zvukových vibrací v Eustachově trubici.
 • Kde rozvibrují bazilární membránu vibrace s nižší frekvencí, které jsou generovány hlubšími zvuky?
 • Kde se vytváří sluchový vjem?
 • Která z následujících není sluchová kůstka?
 • Z jaké tkáně sestává větší hmotnost boltce?
 • Kde se nachází v uchu hlemýžď?
 • Kde se vytváří v uchu elektrický signál?
 • Pravda nebo lež? Spodek třmínku zapadá do oválného okénka hlemýždě.
 • Pravda nebo lež? Druhým názvem Eustachovy trubice je sluchová trubice.
 • Pravda nebo lež? Kovadlinka je vnéjší sluchová kůstka dotýkající se bubínku.
 • Pravda nebo lež? Zvuk dané frekvence vytváří signál vždy v téže části hlemýždě.
 • Pravda nebo lež? Hlemýžď je vyplněn tekutinou, která rozvibruje pohyb třmínku.
 • Co spojuje bubínkovou dutinu s nosohltanovou dutinou?
 • Co rozděluje vnější a střední ucho?
 • Ve kterém laloku se nachází sluchové centrum?

Scénky

Související doplňky

Smysl pro rovnováhu

Pozice hlavy a pohyb je snímán pomocí vnitřního ucha.

Zánět středního ucha

Tato animace Vám předvede možné následky a léčbu zánětu středního ucha.

Mechanismus vidění

Zakřivení oční čočky se změní, když se podíváme na vzdálený nebo blízký objekt, s cílem zajistit ostrý obraz.

Nos a mechanismus čichu

Při stimulování pachu čichové receptory vytvářejí elektrické signály.

Oko

Oko je jedním z našich nejdůležitějších smyslových orgánů. Když je stimulováno světlem, jeho receptory vyrábí elektrické impulzy.

Vnímání chuti

Chuťové receptory převádějí chemické podněty na elektrické signály.

Části lidského mozku

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek a velký mozek.

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Flétna

Flétna je dechový nástroj, původně dřevěný proto se řadí mezi dřevěné dechové nástroje.

Kolenní kloub

Kolenní kloub se skládá z kosti stehenní, holenní   a jablíčka.

Korekce zraku

Spojné a rozptylné čočky se používají pro korekci krátkozrakosti a dalekozrakosti.

Kortikální organizace řeči

Vytváření řeči vyžaduje synchronizovanou činnost několika kortikálních center.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lebka a páteř

Dvě hlavní části centrální nervové soustavy, mozek a míchu chrání lebka a páteř.

Lidský mozek

Hlavní části lidského mozku jsou mozkový kmen, střední mozek, velký mozek a mozeček.

Lidské tělo (muž)

Tato animace představuje nejdůležitější orgánové soustavy lidského těla.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Prenatální vývoj

Tato animace zobrazuje vývoj lidského embrya a plodu.

Problémy s páteří

Skolióza je vychýlení páteře do strany, které je způsobeno posunem obratlů.

Smyslové orgány

Orgány, které detekují signály prostředí nebo těla a přenášejí je do mozku jako nervové impulsy.

Spojení kostí

Lidské kosti jsou spojeny klouby, chrupavkou, švy a jsou vzájemně propojeny.

Added to your cart.