Střídání ročních období (pokročilý)

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Zeměpis

Klíčová slova

Změna ročních období, sezóna, sezón, pružina, léto, podzim, zimní, rovnodennost, zimní slunovrat, letní slunovrat, slunovrat, Axiální naklonění, úhel náklonu, rotace kolem své osy, Oběhová soustava, vyvrcholení, Země, Slunce, sluneční světlo, rok, Kalendárium, Obratník raka, Obratník Kozoroha, měsíc, měsíce, Rotace, Rovník, polární kruh, příroda, astronomie, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Oběh Země

 • jaro
 • 21. březen (jarní rovnodennost)
 • léto
 • 22. červen (letní slunovrat)
 • podzim
 • 23. září (podzimní rovnodennost)
 • zima
 • 22. prosinec (zimní slunovrat)

Roční období se střídají kvůli tomu, že naše Země s nakloněnou osou obíhá kolem Slunce. Během roku se úhel sklonu slunečních paprsků na zemský povrch soustavně mění na různých místech Země, a proto je zahřívá v různé míře. Sluneční paprsky dopadají v poledne kolmo na povrch pouze mezi obratníky, za nimi to není možné.

Sklon rotační osy naší Země zapříčiňuje, že největší možný úhel sklonu slunečních paprsků, tj. 90° se ne vždy nachází u rovníku, ale se posouvá mezi 23,5° severní a jižní šířky. Tyto dvě rovnoběžky zasáhne jednou za rok, během letního a zimního slunovratu, přes území nacházející se mezi nimi však přechází dvakrát do roka. Z tohoto důvodu se staly tyto rovnoběžky významnými a byly pojmenovány jako obratník Raka a obratník Kozoroha. Jelikož sluneční paprsky dopadají kolmo na Zemi pouze mezi obratníky, tato oblast je vystavena největšímu množství tepla, tedy je nejteplejší.

Sklon rotační osy naší Země zapříčiňuje i to, že za 66,5° severní a jižní šířky jednou za rok alespoň jeden den Slunce nevychází, respektive nezapadá. Tyto dvě významné paralely se nazývají severní a jižní polární kruhy. Oblasti ohraničené polárními kruhy jsou nejchladnější, protože zde je úhel sklonu slunečních paprsků nejmenší, navíc na polárních kruzích během jednoho dne a na pólech během poloviny roku panuje úplná tma.
Mezi obratníky a polárními kruhy je úhel sklonu slunečních paprsků menší než 90°, ale Slunce vychází a zapadá každý den. Tyto oblasti jsou vystaveny menšímu množství tepla, jako území mezi obratníky, ale většímu, než zóny nacházející se za polárními kruhy.

Během rovnodennosti Slunce všude na Zemi vychází přesně na východě a zapadá na západě, Slunce se drží stejně dlouho nad horizontem jako pod ním, a proto jsou dny a noci stejně dlouhé. Pak je Slunce kolmé k rovníku.
Slunce se nachází v poledne kolmo nad obratníky pouze jeden den v roce, to se nazývá slunovratem. Obratníky následně „obrátí“ Slunce, na obloze prochází stále níže a „otáčí se zpět“ k rovníku. Naše Země oběhne Slunce za jeden rok, proto se roční období každý rok střídají ve stejném pořadí.

Definice pojmů:

Rovnodennost: Ty dva dny v roce, kdy je na obou polokoulích Země den stejně dlouhý jako noc. Tehdy je Slunce kolmé k rovníku. Jarní rovnodennost je 21. března, tehdy začíná astronomické jaro na severní polokouli. Podzimní rovnodennost je 23. září, tehdy začíná astronomický podzim na severní polokouli.
Slunovrat: ten datum, kdy Slunce vystoupí v poledne na obratnících nejvýše resp. nejníže. 22. června Slunce svítí v poledne kolmo na obratník Raka, tehdy začíná astronomické léto na severní polokouli (a astronomická zima na jižní polokouli). 22. prosince Slunce svítí v poledne kolmo na obratník Kozoroha, tehdy začíná astronomické léto na jižní polokouli (a astronomická zima na severní polokouli).
Výška Slunce v poledne: Nejvyšší bod, který dosáhne Slunce na obloze během svého zdánlivého denního pohybu po daném poledníku. Mění se podle ročních období, v zimě je nejnižší a v létě nejvyšší.

Jaro

 • 21. březen
 • 22. červen
 • 23. září
 • 22. prosinec
 • 23,5°
 • 66,5°
 • 90°
 • 66,5°
 • 23,5°
 • jaro
 • léto
 • podzim
 • zima
 • Severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • Jižní polární kruh

Na severní polokouli astronomické jaro začíná 21. března a trvá do 21. června. 21. března sluneční paprsky dopadají na rovník v 90 stupňovém úhlu. Jak však ubíhají dny, sluneční paprsky dopadají kolmo stále severněji a poslední jarní den na obratník Raka. Celá severní polokoule se stále více otepluje, zatímco úhel sklonu slunečních paprsků na jižní polokouli klesá, kvůli čemuž se tato polokoule ochlazuje.

Léto

 • 21. březen
 • 22. červen
 • 23. září
 • 22. prosinec
 • 23,5°
 • 66,5°
 • 90°
 • 66,5°
 • 23,5°
 • jaro
 • léto
 • podzim
 • zima
 • Severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • Jižní polární kruh

22. června na severní polokouli začíná astronomické léto, zatímco na jižní polokouli nastupuje zima. V ten den Slunce svítí v poledne kolmo na obratník Raka, ale sluneční paprsky na obratník Kozoroha dopadají v malém úhlu sklonu. Poté, jak plyne čas, kolmý zenit se stále více vzdaluje od obratníku Raka a postupně se dostává k rovníku. V létě se severní polokoule otepluje mnohem intenzivněji než jižní polokoule, ale jak plynou jednotlivé týdny, vše se posouvá směrem na jih. Léto trvá do 23. září.

Podzim

 • 21. březen
 • 22. červen
 • 23. září
 • 22. prosinec
 • 23,5°
 • 66,5°
 • 90°
 • 66,5°
 • 23,5°
 • jaro
 • léto
 • podzim
 • zima
 • Severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • Jižní polární kruh

23. září se Slunce znovu dostane k rovníku, jeho zenit je kolmý na rovník. Jeho úhel sklonu na severní polokouli je stále menší, a tak se intenzita oteplování každým dnem snižuje až do 22. prosince. Na jižní polokouli se děje všechno právě naopak, je počasí stále teplejší.

Zima

 • 21. březen
 • 22. červen
 • 23. září
 • 22. prosinec
 • 23,5°
 • 66,5°
 • 90°
 • 66,5°
 • 23,5°
 • jaro
 • léto
 • podzim
 • zima
 • Severní polární kruh
 • Obratník Raka
 • Rovník
 • Obratník Kozoroha
 • Jižní polární kruh

22. prosince Slunce svítí kolmo na obratník Kozoroha. Tehdy se na jižní polokouli začíná astronomické léto a na severní polokouli zima. Plynutím času se kolmý zenit stále více vzdaluje od obratníku Kozoroha a postupně se dostává zpět k rovníku. V zimě je na jižní polokouli mnohem výraznější oteplení v porovnání se severní polokoulí, ale jak plynou jednotlivé týdny, vše se posouvá směrem na sever. Na jižní polokouli astronomické léto, zatímco na severní polokouli trvá astronomická zima od 23. prosince do 21. března.

Důležité dny

 • jaro
 • 21. březen (jarní rovnodennost)
 • léto
 • 22. červen (letní slunovrat)
 • podzim
 • 23. září (podzimní rovnodennost)
 • zima
 • 22. prosinec (zimní slunovrat)

Animace

 • jaro
 • 21. březen (jarní rovnodennost)
 • léto
 • 22. červen (letní slunovrat)
 • podzim
 • 23. září (podzimní rovnodennost)
 • zima
 • 22. prosinec (zimní slunovrat)

Vyprávění

Průměrná teplota na daném místě na Zemi není po celý rok stálá. Souvisí to se změnou ročních období, která je výsledkem tří faktorů: oběhu Země kolem Slunce, kulatého tvaru Země a sklonu její rotační osy. Země obíhá kolem Slunce po eliptické dráze a oběhne ho za jeden rok. Vzhledem k tomu, že Země má kulatý tvar, sluneční paprsky na ni dopadají v rozdílných úhlech sklonu.
Od rovníku směrem k pólům je úhel sklonu slunečních paprsků stále menší: na rovníku je maximum 90°, tj. pravý úhel, zatímco na pólech to může být i 0°. Čím je úhel sklonu slunečních paprsků větší, tím intenzivněji zahřívají povrch a vzduch. Směrem k pólům tedy míra oteplování postupně klesá a tím pádem i teplota. Avšak pouze samotný oběh Země kolem Slunce a její tvar střídání ročních období neodůvodňuje. Podílí se na něm i sklon rotační osy Země. Pokud by osa rotace Země byla k rovině její oběžné dráhy kolmá, v jistém bodě rovnoběžky by dopadající sluneční energie byla během celého roku stálá.
Ve skutečnosti, v prosinci na území mezi severním polárním kruhem a obratníkem Raka, respektive v červnu na území mezi jižním polárním kruhem a obratníkem Kozoroha je úhel sklonu slunečních paprsků malý, takže množství dopadající sluneční energie je malé. Toto roční období je zima.
V červnu na území mezi severním polárním kruhem a obratníkem Raka, respektive v prosinci na území mezi jižním polárním kruhem a obratníkem Kozoroha se úhel sklonu slunečních paprsků přibližuje pravému úhlu. Množství dopadající sluneční energie je tedy velké. Toto roční období je léto.
Mezi obratníky a za polárními kruhy je úhel sklonu slunečních paprsků relativně stálý, proto se tam během roku výrazné změny teplot nevyskytují.

Související doplňky

Stíny

Změna světelných podmínek během jednotlivých ročních období. Měření výšky pomocí stínu.

Časová pásma

Země je rozdělena do 24 časových pásem. Časové pásmo je ta část Země, která používá stejný standardní čas.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Jabloň

Jablko je celosvětově jedním z nejoblíbenějších ovocí.

Kaštan koňský

Tato animace zobrazuje jak se strom kaštanu mění v průběhu ročních období.

Kolik je hodin?

Prostřednictvím této hry si procvičíme používání mechanických a digitálních hodin.

Měření času

První kalendáře a nástroje na měření času již byly používány i v civilizacích starověkého Východu.

Podnební pásma

Země je rozdělena do geografických a podnebných a rostlinných pásem.

Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

Zdánlivý pohyb Slunce je výsledkem rotace Země kolem vlastní osy.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Vegetační stupně lesů

Stupně různých typů lesů se mohou lišit.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Změna ročních období (základní)

Zemská osa není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Added to your cart.