Jedlé druhy lilkovitých

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Biologie

Klíčová slova

plodiny, Solanaceae, papriku, brambory, rajče, lilek, zelenina, krmivo, rostlinná výroba, jídlo, potravinářské plodiny, Jižní Amerika, Střední Amerika, Andy, hlíza, bobulové ovoce, ovoce, hlavní kořen, stonek, list, květina, hermafrodit, dvouděložná rostlina, krytosemenných rostlin, rostlina, biologie

Související doplňky

Scénky

Rostliny

  • rajče jedlé - Jeho domovinou je Jižní a Střední Amerika. Jeho šťavnaté bobulové plody se používají ke konzumaci v syrovém stavu, vaření a sušení.
  • brambory - Čtvrtá potravinová plodina, která se pěstuje na světě v největším množství. Má několik tisíců druhů, z nichž většinu najdeme v jeho domovině, v Andách. Konzumuje se výhradně jeho hlíza.
  • paprika - Její domovinou je Jižní a Střední Amerika, ale dnes se již všude pěstuje v rámci mírného a tropického pásma.
  • lilek vejcoplodý - Tato rostlina pochází z jižní a východní Asie.

Jednou z hospodářsky významných skupin kvetoucích rostlin je čeleď lilkovitých. Její jedlé druhy se s výjimkou Antarktidy pěstují na každém kontinentu. Největší pestrost pěstovaných druhů je ve Střední a Jižní Americe, odkud pochází většina lilkovitých.

Přestože jsou důležitým zdrojem potravy, kořenín a surovin pro výrobu léčiv, jednotlivé části rostlin mohou být i jedovaté. Například z květů lilku bramborového, který se pěstuje všude na světě, vzniká jedovatá bobule.

Květy lilkovitých jsou obvykle radiálně symetrické, jejich kališní lístky a lupeny vytvářejí trychtýř.

Rajče jedlé

Lilek brambor

Paprika

Lilek vejcoplodý

Související doplňky

Místa původu zvířat a plodin

Domestikovaní zvířata a plodiny pocházejí z různých částí světa.

Porovnání pravých a nepravých plodů.

Pravý plod, na stavbě plodu se účastní pouze pestíky. Nepravý plod na stavbě plodu se účastní i jiné části květu kromě pestíku.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Kukuřice

Je jednou z nejdůležitějších jednoděložných plodin.

Precizní zemědělství

Tato animace prezentuje využití moderních technologií v zemědělství.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního dědictví.

Added to your cart.