Bizon americký

Bizon americký

Bizon americký je největší savec Severní Ameriky.

Biologie

Klíčová slova

bizon, sudokopytníci, savec, přežvýkavec, přežvýkavci, prérie, býložravý, ohrožené druhy, roh, Spojené státy americké, Severní Amerika, Amerika, kráva, býk, lýtko, stádo, stěhování, populace, myslivost, zvíře, Obratlovci, biologie

Související doplňky

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Jamestown (17. století)

Jamestown, první stálé sídlo Angličanů na východním pobřeží Severní Ameriky, byl založen  v roce 1607.

Domestic horse

Horses are domesticated odd-toed ungulates that are used for many purposes.

Jelen lesní

Jelen lesní je velký sudokopytník z čeledi jelenovitých. Nejtypičtějším znakem pro samce jsou parohy.

Jeskyně Altamira

Tato světoznámá vápencová jeskyně, která ukrývá obdivuhodné jeskynní malby, je jedním z nejdůležitějších archeologických nalezišť paleolitického umění.

Mamut srstnatý

Mamut je vyhynulý rod z čeledi slonovitých a řádu chobotnatců. Lovili ho pravěcí lidé.

Panda velká

Seznamte se s medvědem, který se stal symbolem pro ochranu zvířat.

Sob

Sobi jsou nejseverněji žijícími druhy jelenů.

Státy a města USA

Tato animace nás seznámí s největším městy a členskými státy USA.

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore, který zobrazuje čtyř prezidentů, je národním památníkem USA.

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou velmi rozmanité.

Added to your cart.