Демонстрация на термалната експанзия на газовете

Движението на капката живак зависи от промяната в температурате.

Аериране на аквариум

Рибите биха умрели без разтворения във водата кислород.

Added to your cart.