Излитащ самолет

Скоростта на излитащия самолет се променя бързо, т.е. има голямо ускорение.

Топче, търкалящо се по наклон

Скоростта на топче, търкалящо се по наклон, се изменя равномерно.

Търговска везна

Ако дължината на повдигащия лост е четири пъти по-голяма от натоварването, което трябва...

Свободно падане

Свободно падащото тяло се ускорява под въздействието на гравитацията

Added to your cart.