Миколови тръби

Мехурчето се движи по-бързо, ако наклонът на тръбата е по-голям

Теглене на малка кола с допълнителен товар

Скоростта на автомобила се покачва, докато върху него действа някаква ускорителна сила.

Електрическа верига с кондензатори

При електрическа верига с променлив ток кондензаторът изпълнява ролята на проводник

Електрическа верига с намотка с желязна сърцевина

При намотката с желязна сърцевина електричеството се движи със закъснение спрямо напрежението

Added to your cart.