Анализ на черти, направени с различни видове въглища.

Чертата, направена с кафяви въглища, е кафява, а с черни въглища - черна.

Янош Ирини (1817–1895)

Унгарски химик, изобретил безопасния кибрит.

Трептене на пружина

При мека пружина частиците могат да трептят перпендикулярно на посоката на...

Трансформатор, включен към електрическата мрежа

Трансформаторът, включен към електрическата мрежа, може да бъде използван като източник...

Added to your cart.