Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Структура на скелетните мускули

Анимацията представя фината молекулярна структура и функционирането на мускулите.

Части на човешкия мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчен ствол, малък мозък, междинен мозък, и краен...

Нос, механизъм на обонянието

Обонятелните рецептори произвеждат електрични сигнали, когато бъдат стимулирани от миризми.

Мускулна тъкан

В човешкото тяло има три вида мускулна тъкан: скелетна, гладка и сърдечна.

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Лунно затъмнение

По време на лунното затъмнение Луната се намира в конусовидната сянка на Земята.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Слънчево затъмнение

Ако Слънцето, Луната и Земята се окажат на една линия, Луната частично или напълно може...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Синаптични връзки

Невронът предава електрически сигнали чрез електрически и химически синапси.

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

Гръден кош

Ребрата, гръдната кост и гръбначният стълб образуват гръдния кош, в който са разположени...

Белият дом (Вашингтон 1800)

Една от най-известните сгради на планетата - жилище и работно място на президента на...

Опитът на Ръдърфорд

Опитът на Ръдърфорд доказа, че съществуват положително заредени атомни ядра. Този опит...

Триизмерна игра със сенки

Тази забавна и увлекателна игра развива пространственото мислене. Отговорите си можете да...

От каменната до желязната епоха

Анимацията показва развитието на брадвата през различните археологически периоди.

Added to your cart.