Амониев йон (NH₄⁺)

Сложен (комплексен) йон, който се образува, когато протон се свърже с азотния атом от...

Амоняк (NH₃)

Амонякът е безцветен газ с остра характерна миризма. Неговият воден разтвор се нарича...

Кислород (О₂) (базово ниво)

Безцветен газ без миризма и без вкус. Той е постоянна съставна част на въздуха и е един...

Азот (N₂) (базово ниво)

Безцветен, химически инертен газ, без миризма, който съставлява 78,1% от атмосферата на...

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point...

Chengdu J-20 Mighty Dragon (China, 2017)

The Chengdu J-20, also known as Mighty Dragon, is a multiple function stealth fighter...

Мегаполис (Метрополис)

Мегаполисът е огромен град с население над 1 милион души.

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

The physics of bicycles

Some principles of physics can be demonstrated through the functioning of bicycles.

The anatomy of the heart

This scene presents the location, anatomy and functioning of the central organ of the...

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Горещи точки

В горещите точки магмата често изригва на земната повърхност и предизвиква вулканична...

Concorde (1969)

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976.

Container ships

Commercial maritime routes of container ships form a global network.

How does it work? - Gearbox

In transmission systems, the engine torque is modified by reducing or increasing...

Formula 1 racing car

Formula 1 is the highest class and most popular type of motor racing.

Added to your cart.