Пирамидата на Джосер (Сакара, XXVII в. пр.Хр.)

Построена през 27 век пр.Хр., стъпаловидната пирамида била първата пирамида в Древен Египет.

Частите на човешкото тяло

Анимацията показва частите на главата, тялото и крайниците.

Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне, докато други са важен...

Геометрични еднаквости – транслация (преместване)

Анимацията онагледява преместването в равнина и в пространството.

Механизъм на виждането

Лещата на окото променя своята изпъкналост, благодарение на тази промяна се вижда наблизо...

B-24 Либърейтър

Американски тежък бомбардировач, произвеждан масово, който по време на Втората световна...

Дворецът в Кносос (II хилядолетие пр. Хр.)

Най-големият комплекс от сгради от бронзовата епоха на остров Крит, смятан за център на...

Геометрични еднаквости – осева симетрия

Анимацията онагледява осевата симетрия в равнина и в пространството.

Тадж Махал (Агра, 17. век)

Мавзолеят Тадж Махал в Индия е построен от владетеля Шах Джахан в памет на неговата...

Геометрични еднаквости – ротация

Анимацията представя нагледно една от геометричните еднаквости – ротацията.

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

Атомни бомби (1945)

Атомната бомба е едно от най-разрушителните оръжия в човешката история.

Дихателна система

Дихателната система снабдява органите с кислород и ги освобождава от въглеродния диоксид.

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Провеждане на електрични импулси през сърцето

Сърцето генерира електрични импулси, необходими за работата му. Графиката, показваща...

Корабът „Санта Мария" (XV век)

Тримачтовата карака (голям тримачтов кораб) „Санта Мария" е флагманският кораб при...

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Added to your cart.