Женска полова система (средно ниво)

Половата система е изградена от органи, които заедно изпълняват фукциите, свързани с...

История на авиацията

Тази анимация представя кратка история на авиацията от Средновековието до наши дни.

Заболявания на гръбначния стълб

Сколиозата е заболяване, при което гръбначният стълб се изкривява странично.

Фиорд

Фиордът е дълъг, тесен залив със стръмни брегове, образуван в долина, издълбана от...

Полови клетки

Зиготата е клетката, която се образува от сливането на две полови клетки при половото...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Зелева пеперуда

Зелевата пеперуда е често срещан вид, чрез който се показва анатомията на пеперудите.

Куб (упражнения)

С помощта на върховете на куб можем еднозначно да определим ръбовете, диагоналите и...

Битката при Саламин (480 г. пр. Хр.)

Гръцкият флот дължал успеха си на добрата си тактика и на своите бързи и маневрени кораби.

Подводница Иктинео II

Конструираната от испанския изобретател Нарсис Монтуриол подводница е пионерско дело в...

Турска баня (16. в.)

Един от положителните резултати от османското нашествие в Европа е строежът на бани.

Видове стави

Ставите се групират и според посоката на движение, която позволяват.

Майски бръмбар

Майският бръмбар е широко разпространен в европа. Ларвите му се считат за вредители.

Европейска къртица

Къртицата е вид дребен бозайник, който живее под земята и има широки лопатовидни предни...

Корекция на зрението

За корекция на късогледство и далекогледство се използват вдлъбнати и изпъкнали лещи.

Дъждовен червей

Устройството на прешленестите червеи е показано чрез пример - дъждовния червей.

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Медуза

Свободно плуващи морски животни, представители на най-просто устроената група животни...

Галактиката Млечен път

Диаметърът на нашата Галактика е около 100 000 светлинни години и броят на звездите в...

Английски боен кораб (18. в.)

Английските платноходи били най-добрите кораби през 17. – 19. в.

Added to your cart.