Система на кръвообращение

Системната циркулация носи кислородна кръв от сърцето към тялото, а белодробната...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Елементарни частици

Материята е изградена от кварки и лептони, а взаимодействията се предават от бозоните.

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли, или са срастнали.

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Мозъчни вентрикули и основни части на мозъка

Анимацията ни позволява да надникнем във вътрешната структура на мозъка.

Зрителна измама

Състояние, в което, информацията, събрана от окото е неправилно изтълкувана от мозъка.

Как работи турбореактивният двигател?

Тази анимация демонстрира как работи турбореактивният двигател.

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и Средиземно море.

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Човешкото тяло - за деца

Анимацията е предназначена за деца и описва основните органи и системи в човешкото тяло.

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Малък подковонос

Прилепите използват ултразвук за да се ориентират и да ловуват.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Комети

Кометите са зрелищни небесни тела, които кръжат около Слънцето.

Йеменски хамелеон

Хамелеоните са влечуги, които имат способността да променят цвета си.

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Added to your cart.