Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Колизеум (Рим, 1. век)

Най-известният и най-красив амфитеатър в Рим е построен през 1. век.

Форт Низва (Оман, XVII век)

Инженерното решение на кръглата кула на най-голямата крепост на Арабския полуостров е...

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Периметър, лице, повърхнина и обем

Анимацията представя формулите за измерване на периметъра и лицето на геометричните...

Акрополът (Атина, 5. в. пр.Хр.)

Атинският акропол е една от най-прочутите крепости в света, построена при управлението на...

Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Храмът „Света София“ (Истанбул, VI век)

Храмът „Премъдрост Божия" („Света София"), религиозен център най-напред на Византия, а...

Ухото и слуховият процес

Ухото преобразува вибрациите на въздуха в електрически сигнали, които след това се...

Работилницата на Леонардо да Винчи (Флоренция, 16. век)

Във флорентинското ателие на гениалния учен енциклопедист от епохата на Ренесанса можем...

Първото пътешествие на капитан Кук

Легендарното околосветско пътешествие на Джеймс Кук обогатява науката с изключително...

Забраненият град (Пекин, ХVІІ век)

Забраненият град е един от най-величествените и тайнствени паметници в императорски Китай.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Средиземноморска (пръстенчата) сколопендра

В тази 3D сцена е представена вид стоножка, която живее предимно в Средиземноморието.

Как е изградено човешкото тяло?

Тази сцена показва елементите на човешкото тяло.

Устройство на велосипеда

Чрез устройството на велосипеда ще бъдат демонстрирани някои физически закономерности.

Added to your cart.