Добив на природен газ (Норвегия)

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е 656 000 тона, височината - 472 м и се издига около 170 м над водата.

Технологии

Ключови думи

добива на газ, природен газ, газово находище, депозит, екстракция, нефтена платформа, факел, кондензация, море, нефт, минерален ресурс, танкер, техника, география

Свързани ресурси

Сцени

Платформата Troll A

 • прожектор - Използва се за изгаряне на отделилия се природен газ.
 • площадка за кацане а хеликоптери
 • кран

Основа

 • газово находище - Нефтеното и газово поле Трол в Северно море, до западния бряг на Норвегия, е разположено на около 1400 м под морското равнище, на 1,1 км под морското дъно. То съдържа 40% от залежите на Норвегия от природен газ, чийто добив по предварителни изчисления ще продължи до 2080 г.
 • железобетонен крак - Дебелината на стената е над 1 м. Състоят се от една масивна част.
 • тръби - През тях минава природният газ.
 • засмукващи цилиндри - Разположени са на 35 м дълбочина и закрепят цялото устройство за морското дъно.

Разрез

Пропорции

 • Troll A (472 м) - Поле за природен газ край западния бряг на Норвегия. Завършена: 1996.
 • Емпайър стейт билдинг (381 м) - Една от най-високите сгради в Съединените щати и Ню Йорк. Зъваршена: 1931 г.

Транспорт

Кондензация на природен газ

 • компресор - Служи за кондензация и втечняване на природния газ.
 • тръбопровод - Транспортира природен газ от платформата Трол А.
 • резервоар - Служи за складиране на втечнения природен газ.
 • танкер

Принцип на кондензация

 • студен газ
 • намаляване на обема - повишаване на температурата - Втечняването се извършва в компресори, в които намаляването на обема се осъществява не с помпа, а с турбина. В резултат обемът на течността намалява на шест стотни от обема на газа.
 • отделяне на топлина
 • студена течност - Течният природен газ се охлажда до -170 °C (103 Келвин), в този вид се складира и транспортира.

При компресирането на газовете се отделя топлина, която се отнема с охлаждане. Със силно намаляване на обема и охлаждане газът се втечнява. При втечняването обемът на природния газ намалява на шест стотни от първоначалния, и се охлажда до -170 °C, т.е. 103 К. В действителност втечняването на природния газ не се осъществява с помпите, показани в анимацията, а с компресори, в които има колела с въртящи се лопати.

Анимация

Нефтеното и газово поле Трол в Северно море, до западния бряг на Норвегия, е разположено на около 1400 м под морското равнище. То съдържа 40% от залежите на Норвегия от природен газ, чийто добив по предварителни изчисления ще продължи до 2080 г. с помощта на платформата Трол А. Нефтът се добива на платформите Трол В и С.

Трол А е най-голямата морска платформа в света: масата й е 656 000 тона, височината - 472 м и се издига 170 м над морското равнище. Четирите железобетонни крака завършват със засмукващи цилиндри, разположени на 35 м под водата, които захващат като шайби цялото устройство за морското дъно.

Изграждането започва през 1991 г. През 1996 г. готовата платформа е пренесена с 10 кораба в продължение на 7 дена на разстояние 200 км, на мястото, където се намира сега. Трол А е най-голямото съоръжение, придвижено от човека от едно място на друго, и представлява връх в инженерно-техническото знание.

През първите 10 години след пускането й в производство платформата използва високото налягане за извеждане на природния газ на повърхността. Когато налягането намалява, производството се осъществява с помощта на вентилатори с огромна мощ, благодарение на които газът се изпраща по тръбопроводи в преработвателния завод със скорост 3 000 км/ч.

Преработката се извършва в завода в Колнес, където газови компресори сгъстяват и втечняват природния газ, след което по тръбопроводи и с танкери го доставят на потребителите.

Природният газ се използва широко за отопление, както и за електропроизводство в централите: днес той е един от най-важните енергоносители, затова и ефективният му добив има незаменима икономическа стойност.

Свързани ресурси

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Фиорд

Фиордът е дълъг, тесен залив със стръмни брегове, образуван в долина, издълбана от...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти като нафта, бензин,...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Викингско селище (10. в.)

Типичните селища на северните хора се появили не само в Скандинавия, но и в много далечни...

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not...

Viking stave church (Borgund, 13th century)

A wooden church built in the 12th-13th centuries, the best preserved of Norway´s stave...

Methane hydrate

A solid substance formed at low temperatures on the ocean floors of Earth by the high...

Added to your cart.