A Föld, amelyen élünk 9.

ALEXANDER VON HUMBOLDT
(1769–1859)

német földrajztudós, utazó és kutató. Munkássága révén született meg a regionális természetföldrajz. Az utazásai során összegyűjtött anyagokat és tudományos ismereteket két évtizeden át rendszerezte. Élete utolsó éveiben készítette korszakalkotó művét, a Kosmost, amelyben a világegyetem átfogó leírását nyújtja.
„Céljaim, amelyekért küzdök: a természet átfogó áttekintése, az élmények erejének megújítása, ... az országok közvetlen megfigyelése, és ezek eljuttatása az érző emberekhez. Minden érzés ábrázolása egy zárt egységet képez, mindegyikben ugyanazt az elvet követem, hogy arra fogékonyak úgy érzékeljék, mintha közvetlen megfigyelésként tapasztalnák. Mindenütt utaltam az örökös befolyásolásra, amelyet a fizikai természet gyakorol az emberiség erkölcsi hangulatára és sorsára. Aki megmenekült a viharos élet hullámaitól, kövessen engem az erdők sűrűjébe, végeláthatatlan sztyeppeken keresztül magas hegyhátakra. Hozzájuk szól a világhoz forduló kórus: A hegyekben szabadság van. A sírok lehellete nem ér fel a tiszta levegőig. A világ ott is mindenütt jelen van, ahová az ember nem ér el a gyötrelmeivel.”
(Alexander von Humboldt)

Added to your cart.